Logo

ul. Oleska 117, 45-231 Opole
tel.: 505 055 576

   
Logo

Oferta


Zajmujemy się profesjonalnym niszczeniem dokumentacji.

  • podpisujemy Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO.
  • wystawiamy PPDDZ - protokół przyjęcia dokumentacji do zniszczenia (zobowiązanie do przestrzegania treści wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24.05.2018 r. (Dz.U. poz. 1000 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dokumenty niszczymy na niszczarce przemysłowej z cięciem krzyżowym zgodnie z normą ISO/IEC 21964 oraz normą DIN 66399 wg 2 klasy tajności i 2 bądź 3 stopnia bezpieczeństwa.
  • wystawiamy CZD - ostateczny protokół skutecznego zniszczenia dokumentacji,
  • całość wytworzonego odpadu z niszczonej dokumentacji jest przekazana na makulaturę.

Kiedy i dlaczego warto zniszczyć dokumenty?

     Prawne okresy przechowywania dokumentów różnią się dla różnych podmiotów. Na przykład w kontekście dokumentacji medycznej instytucje są zobligowane do przechowywania jej przez 22 lata. W przypadku ksiąg rachunkowych, faktur sprzedaży, dokumentów inwentaryzacyjnych i ewidencji środków trwałych, okres ten wynosi 5 lat. Inny termin dotyczy list płac i kart wynagrodzeń – aż 50 lat od zakończenia pracy przez pracownika u danego płatnika. 
 
   Niedopełnienie obowiązków związanych z prawidłowym niszczeniem dokumentów może skutkować nałożeniem kary finansowej. Jej wysokość może wynieść od 2 do 4% rocznych przychodów firmy, maksymalnie do 20 milionów euro. Konsekwencje niewłaściwego przestrzegania przepisów RODO mogą dotyczyć również pracownika, który może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą, dyscyplinarną lub nawet karną w przypadku zgłoszenia sprawy do prokuratury. Z tego powodu każda firma powinna wdrożyć odpowiednie procedury w celu skutecznego zniszczenia dokumentów.