FOLTOM Recykling

SKUP MAKULATURY I FOLII - NISZCZENIE DOKUMENTACJI

 

Firma FOLTOM Recykling posiada zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

Nr rejestrowy nadany przez Marszałka Województwa Opolskiego: 000007805

 

Created with WebWave CMS

Created with WebWave CMS

Created with WebWave CMS