FOLTOM Recykling

SKUP MAKULATURY I FOLII - NISZCZENIE DOKUMENTACJI

Zajmujemy się również profesjonalnym niszczeniem dokumentacji.

 

- wystawiamy PPDDZ - protokół przyjęcia dokumentacji do zniszczenia (zobowiązanie do   przestrzegania treści wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24.05.2018 r. (Dz.U.  poz. 1000 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

- podpisujemy Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO.

 

- dokumenty niszczymy na niszczarce przemysłowej zgodnie z normą DIN 66399,

 

- wystawiamy PZD - ostateczny protokół skutecznego zniszczenia dokumentacji,

 

- wystawiamy KPO - kartę przekazania odpadu (w razie potrzeby),

 

- całość zniszczonej dokumentacji jest przekazana na makulaturę.

 

 

 

 

Created with WebWave CMS

Created with WebWave CMS

Created with WebWave CMS